พระราชสำนัก

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในจ.ยโสธร

06 ก.ย. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร


วันนี้ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปี 2564 จำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท


ซึ่งเป็นมูลนิธิฯ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณพุ่ม โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ และทรงพระเมตตาพระราชทานทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และการศึกษา ที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

ข่าวยอดนิยม