พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่กลุ่มเปราะบางจังหวัดต่างๆ

04 ก.ย. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุมกันโรคโควิด-19


วันนี้ ที่โรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. รวมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลบ้านคา และเจ้าหน้าที่ บุคลากร จากสาธารณสุขจังหวัด ออกหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระราชทานให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง รวมถึงพระภิกษุสงฆ์


ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด และเร็วที่สุด ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยรวม นอกจากนี้ยังออกให้บริการฉีดให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้อีกด้วย


ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ , สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นการจัดสรรวัคซีนครั้งที่ 2


โดยมีแผนจัดให้บริการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ในวันที่ 7 กันยายนนี้ ซึ่งจะให้บริการแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่สามารถเดินทางมารับบริการ ที่หน่วยฉีดวัคซีนหอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ และจัดทีมฉีดให้ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน รวมทั้งสิ้น 600 โดส เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง


และที่หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายเกรียงศักดิ์ แม้นศรี นายอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 518 คน เพื่อเร่งฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ในทุกภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็ว

ข่าวยอดนิยม