พระราชสำนัก

แพทย์ พอ.สว.ออกหน่วยเคลื่อนที่ ฉีด 'ซิโนฟาร์ม' ให้ปชช.ในจังหวัดต่างๆ

03 ก.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม แก่จังหวัดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนทางเลือกเป็นภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึง


วันนี้ ที่ศาลาประชาคม ริมเขื่อนโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยโรงพยาบาลโพธาราม ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เพื่อฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ให้แก่กลุ่มเปราะบาง


ซึ่งมีทั้ง พระภิกษุสงฆ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีน พร้อมกับลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนตามบ้านแก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมายังศูนย์ที่รับฉีดวัคซีนได้


โดยจังหวัดราชบุรี ได้กระจายวัคซีนไปตามโรงพยาบาล จำนวน 5 แห่ง และที่โรงพยาบาลโพธารามได้ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,000 คน


ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนชาวตำบลหนองแก้ว และตำบลหนองแวง รวม 200 คน


ตามที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชการกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) พระราชทานวัคซีนให้กับจังหวัดศรีสะเกษ โดยทางจังหวัดมีการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางทั้ง 22 อำเภอ


ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย ปุญวรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยแพทย์ พอ.สว. มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลปากช่องนานา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม แบบเชิงรุกในชุมชน และลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนตามบ้าน ให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ


ที่ตลาดประชารัฐ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน

ข่าวยอดนิยม