พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่เกษตรกร และราษฎรจ.ยโสธร

03 ก.ย. 2564

2 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เมล็ดพันธุ์ผักแก่เกษตรกร และราษฎรจังหวัดยโสธร


วันนี้ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร พันเอกมงกุฎ แก้วพรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน แก่เกษตรกร และราษฎรใน 9 อำเภอ


ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเมล็ดพันธุ์ ที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดยโสธร


เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร และราษฎร นำไปเพาะปลูกไว้รับประทานเองในครัวเรือน เป็นการช่วยลดรายจ่าย ทั้งสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไปซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ

ข่าวยอดนิยม