พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

02 ก.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคเฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 28 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวรจิต วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และนางสาวศุภจิตรา ชัชวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ นำ นายพชร บุญรัตน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา

ข่าวยอดนิยม