พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19

02 ก.ย. 2564

63 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม สร้างภูมิคุมกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน


วันนี้ ที่วัดหลังบาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสานต่อพระประณิธาน ที่จะให้ประชาชนในทุกพื้นที่ เข้าถึงวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด


พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่ นางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่, สาธารณสุขอำเภอบางใหญ่, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง, และผู้จัดการตลาดพระปิ่น 3 เพื่อนำไปฉีดให้แก่กลุ่มผู้ค้าในตลาดพระปิ่น 3 จำนวน 503 คน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ส่วนที่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง พร้อมด้วยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในอำเภอยะรัง โดยวันนี้ แบ่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใน 4 ตำบล คือ ตำบลเมาะมาวี , ตำบลกระโด , ตำบลกอลำ และตำบลเขาตูม รวม 1,100 คน


ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้กับกลุ่มประชาชนเปราะบางในพื้น รวมถึงแรงงานต่างด้าว ชาวไทยภูเขา พระภิกษุ รวมทั้งหมด 800 คน พร้อมกันนี้นายอำเภอเบตง ได้มอบป้ายหมู่บ้านสีฟ้า ให้กับหมู่บ้านที่ลูกบ้านฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวน 3 หมู่บ้าน ซึ่งได้แก่ บ้านมาลา หมู่3, บ้านปางบาง หมู่8, บ้านกม.19 หมู่5 ตำบลตาเนาะแมเราะ จากนั้น แพทย์ พอ.สว. ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงในตำบลตาเนาะแมเราะอีก 7 คน ทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ


ที่โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์สุธน คุณรักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง พร้อมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง 800 คน ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา (พอ.สว.) ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส พระราชทานแก่จังหวัด พอ.สว. ทั้ง 63 จังหวัด เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบาง

ข่าวยอดนิยม