พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติเวียดนาม

02 ก.ย. 2564

14 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย ในโอกาสวันชาติ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ ประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป


ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง กระชับแน่นแฟ้น และเจริญงอกงาม ด้วยความเข้าใจอันดี และความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า ประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริม โอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ ทั้งระดับประชาชน ทวิภาคี และประชาคม อาเซียน ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า


- (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม