พระราชสำนัก

พอ.สว.ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันโควิด

01 ก.ย. 2564

189 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม สร้างภูมิคุมกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน


วันนี้ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด โดยวันนี้แบ่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใน 4 ตำบล ๆ ละ 250 คน คือ ตำบลสะนอ , ตำบลสะดาวา , ตำบลประจัน และตำบลระแว้ง สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดปัตตานีล่าสุด มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 111 คน เสียชีวิตเพิ่ม 5 คน


ที่โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ให้กับชาวอำเภอบ้านโพธิ์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระภิกษุ นักบวช และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีน จำนวน 400 คน และกระจายไปตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด และเร็วที่สุด


และที่จังหวัดสิงห์บุรี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ได้ออกไปให้บริการตามหมู่บ้านหลายแห่ง ในอำเภออินทร์บุรี เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางตามเป้าหมาย ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์มแก่จังหวัดต่างๆ ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน

ข่าวยอดนิยม