พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมสถานการณ์อุทกภัย จ.สมุทรปราการ พร้อมเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ปชช.

01 ก.ย. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย พร้อมเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ


วันนี้ ที่เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไข


ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย รวม 2,000 ชุด ประกอบด้วย อำเภอเมือง, อำเภอบางพลี, อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ทั้ง 4 อำเภอเป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบ จากนั้น ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมือง , อำเภอบางพลี และอำเภอบางบ่อ รวม 10 ครอบครัว


จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 28 และ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่พื้นที่ลุ่มต่ำนิคมอุตสาหกรรมบางปู โรงงาน และบ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะนี้ทางจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ คาดว่าน้ำจะลดลงภายใน 1-2 วัน

ข่าวยอดนิยม