พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ และวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

31 ส.ค. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ และในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายซาดีร์ จาปารอฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ กรุงบิชเคก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวคีร์กีซ


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศเราทั้งสอง จะเจริญงอกงาม และกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นางสาวพอลา เม วีกส์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก กรุงพอร์ต ออฟ สเปน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ และความสุขสวัสดิ์ ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ ของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม