พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทาน 'ซิโนฟาร์ม' พอ.สว.จังหวัดต่างๆ

30 ส.ค. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดต่างๆ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง


วันนี้ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ดำเนินการฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขอน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว ในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 182 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด


ทั้งนี้ ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญ ของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทุกภูมิภาค โดยผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนพอ.สว.


ซึ่งโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 แสน 3 หมื่น 4 พัน 400 โดส พร้อมกับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม ในส่วนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศลต่างๆ แก่หน่วยแพทย์ พอสว.จำนวน 63 จังหวัด

ข่าวยอดนิยม