พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าฯ

30 ส.ค. 2564

5 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันนี้เวลา 8.54 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ นายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย


ทั้งนี้ สภากาชาดจีน ได้จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 1 แสนโดส ถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อให้สภากาชาดไทย นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่ ของโรคโควิด-19 ต่อไป

ข่าวยอดนิยม