เศรษฐกิจ

เปิดบินในประเทศ 1 ก.ย.นี้ เตรียมตัวก่อนเดินทางอย่างไร เช็คที่นี่!

30 ส.ค. 2564

206 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

1 กันยายนนี้ เปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีคำแนะนำการเตรียมตัว ทั้ง ก่อนเดินทาง  ระหว่างเดินทาง และเมื่อถึงปลายทาง


โดยก่อนเดินทาง ให้ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด ผ่านทางเว็ปไซด์ moicovid.com  เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด และตรวจสอบซ้ำอีกครั้งก่อนเดินทาง 3 วัน


ระหว่างเดินทาง แจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์ covid-19.in.th และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A


และเมื่อถึงจังหวัดปลายทาง ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น สังเกตอาการของตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทาง


สำหรับมาตรการแต่ละจังหวัด มีการกำหนดแตกต่างกัน โดยจำแนกได้ถึง 9 รูปแบบ ตามกราฟฟิคที่ขึ้นหน้าจอ โดยมีดอนเมือง สุวรรณภูมิ เลย นราธิวาส อู่ตะเภา สามารถบินเข้าได้เลย ไม่มีมาตรการ / ส่วนที่อื่นๆ ตัองมีการ download app ติดตามตัว และมีเงื่อนไขเฉพาะต่างกันไป เช่น ภูเก็ต และกระบี่ ต้องแสดงใบรับรอบการปลอดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบของอาร์ที-พีซีอาร์ หรือ เอทีเค ที่ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เท่านั้น และใบรับรองการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือ เคยติดเชื้อไม่เกิน 90 วัน เป็นต้น


ทั้งนี้ สำหรับจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน ให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของเครื่องบิน และจัดที่นั่งในเครื่องบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง แต่ถ้าผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกัน สายการบินสามารถลดการเว้นระยะห่างได้ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย
สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/7uKp8h2asII

ข่าวยอดนิยม