พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ "บรมราชกุมารี บรมครูศรีแผ่นดิน"

29 ส.ค. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นครู ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย โดยทรงมุ่งมั่นศึกษา หาความรู้ และถ่ายทอด ให้แก่เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตามศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอด ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และประเทศชาติบ้านเมือง

ข่าวยอดนิยม