พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม ฉีดแก่ปชช.ในพื้นที่ห่างไกล

28 ส.ค. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล


วันนี้ ที่สุขศาลาพระราชทาน หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอแก่งกระจาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน และสาธารณสุขอำเภอ นำเจ้าหน้าที่และสมาชิกมูลนิธิ พอ.สว.อำเภอแก่งกระจาน ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้กับชาวไทยภูเขาเผ่ากะหร่าง ที่อาศัยอยู่ที่บ้านโป่งลึก หมู่ 2 และบ้านบางกลอยหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานกว่า 50 กิโลเมตร นับเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถถึงเข้าถึงวัคซีนเป็นภูมิคุมกัน ตามพระประสงค์


และที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มพระราชทาน ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานให้กับจังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 พัน 400 โดส โดยฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 12 อำเภอ ประกอบด้วย กลุ่มผู้พิการ , กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป , กลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน


ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพระกรุณาธิคุณ ในการพระราชทานวัคซีนครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ เข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ในการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญ ของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน

ข่าวยอดนิยม