พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทาน 'ซิโนฟาร์ม' แก่พอ.สว. ฉีดให้กับปชช.

27 ส.ค. 2564

23 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคฉีนทางเลือกอย่างทั่วถึง


วันนี้ ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดลพบุรี มีการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เป็นกลุ่มแรก เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมให้กลุ่มเป้าหมาย และกระจายไปยังจุดให้บริการวัคซีนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ รวม 3,200 คน พร้อมกับมอบอาหารกล่อง และน้ำดื่ม จากโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ของจังหวัดลพบุรี ให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนด้วย


ส่วนที่โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนานายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน โดยหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.


ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว.พระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 6,400 โดส และจัดสรรให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลนครนายก , โรงพยาบาลบ้านนา , โรงพยาบาลองครักษ์ และโรงพยาบาลปากพลี มีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ผู้ด้อยโอกาสมารับบริการ พร้อมกันนี้ยังฉีดให้กับกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนครนายกด้วย


ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ออกแหน่วยแพทย์ พอ.สว. จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมกับลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนพระราชทาน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 24 คน โดยวันนี้กำหนดฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้ง 12 อำเภอ ยกเว้น อำเภอสุไหงโก-ลก ที่จะเริ่มฉีดในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ถือเป็นพื้นที่พบการระบาดสูงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


ที่ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เปิดหน่วยแพทย์ให้บริการ ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พระราชทานให้แก่ประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเดียง กลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ครอบคุม 6 ตำบล


รวมถึงพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล ที่การเดินทางยากลำบาก จำนวน 6,400 โดส สำหรับโรงพยาบาลสามเงา เป็นโรงพยาบชุมชนขนาดเล็ก ปัจจุบันสามารถรับผู้ป่วยได้ 30 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 171 คน


ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.เพื่อฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ในหลายพื้นที่ ได้แก่ วัดละหาร อำเภอบางสะพานน้อย , หอประชุมโรงเรียนอนันต์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ขณะที่ในอำเภอเมือง มีการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง โดยกำหนดฉีดให้กับกลุ่มเปราะบางใน 8 อำเภอจนครบ 3,200 คน

ข่าวยอดนิยม