พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

27 ส.ค. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


วันนี้เวลา 14.01 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำ คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด นำ คณะกรรมการบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย "บันทึกรักการอ่าน เพื่อออมทรัพย์ทางปัญญา" ในโครงการ "นานมีบุ๊คส์ รีดดิ้งคลับ" ปีที่ 20 ประจำปี 2563 สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำ คณะผู้บริหารโรงเรียน ฯ และนักเรียน ที่ชนะเลิศจากการจัดทำโครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ "เพชรท่าเหนือ" ปีการศึกษา 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำ คณะผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก


นายซัยยิด เรซา โนบัคตี (Mr. Seyed Reza Nobakhti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ข่าวยอดนิยม