พระราชสำนัก

สถาบันเทคโนฯจิตรลดา มอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

26 ส.ค. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้มอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารพระราชทาน แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


ประกอบด้วย ไข่ไก่ , เนื้อสัตว์แช่แข็ง, ข้าวหอมมะลิ , อาหารแห้ง , น้ำพริกแกง, เครื่องปรุงรส, ข้าวต้มกึ่งสาเร็จรูป, น้ำดื่ม และแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ เป็นผู้รับมอบ


เพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่มีพระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือพสกนิกร ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำมาปฏิบัติในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวยอดนิยม