พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลต่างๆ

26 ส.ค. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


วันนี้ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีรับมอบ อุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา


ได้พระราชทานเงินจาก "กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ในการจัดซื้อ เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานแก่ โรงพยาบาล ในจังหวัดพิจิตร จํานวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลโพทะเล , โรงพยาบาลทับคล้อ , โรงพยาบาลวังทรายพูน , โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ,โรงพยาบาลสามง่าม และโรงพยาบาลวชิรบารมี โรงพยาบาลละ 1 เครื่อง


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ที่ยังคงทวีความรุนแรง ส่งผลให้จังหวัดพิจิตรกลายเป็น หนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 70 ราย ติดเชื้อสะสม 3,185 ราย ในจำนวนนี้ กำลังรักษา 998 ราย เสียชีวิต 37 ราย หลายโรงพยาบาล ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์


โดยเฉพาะ “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็น และสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน ให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น


และที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหาร รับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ จำนวน 10 เครื่อง


ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพิ่มเติม ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อนหน้านี้ ได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮ โฟลว์ให้แก่ทางโรงพยาบาลแล้ว จำนวน 10 เครื่อง พร้อมทั้งพระราชทานเครื่อง PAPR จำนวน 5 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหา การขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์


จังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึ่งใน 37 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่เพียงพอต่อการดูแลทั้งผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยปกติ


ทั้งนี้ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อ “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 94 แห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศ รวม 607 เครื่อง


มูลนิธิชัยพัฒนา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสู้ภัยโควิด-19 และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน สมทบกองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

ข่าวยอดนิยม