พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ แก่สำนักการแพทย์กทม.

26 ส.ค. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร


วันนี้ ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์เป็นตัวแทนรับมอบ


ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจด้วยระบบปริมาตร และความดัน ซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลลาดกระบัง 4 เครื่อง , โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ 1 เครื่อง, โรงพยาบาลสิรินธร 1 เครื่อง, และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2 เครื่อง รวม 8 เครื่อง และเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญานชีพ ระบบรวมศูนย์ ซึ่งพระราชทานแก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 7 ชุด และโรงพยาบาลสิรินธร 3 ชุด


ทั้งนี้ สำนักการแพทย์ มีโรงพยาบาลในสังกัด ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 9 แห่ง , โรงพยาบาลสนาม 13 แห่ง, และ Hospitel อีก 5 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 5,156 เตียง ปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวน 4,080 คน เป็นผู้ป่วยอาการหนัก กลุ่มสีแดง 216 คน การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้


นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหา การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ ของโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้หายจากอาการเจ็บป่วย เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตต่อไป

ข่าวยอดนิยม