พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทาน 'ซิโนฟาร์ม' แก่ พอ.สว.ฉีดให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

25 ส.ค. 2564

56 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ใน 63 จังหวัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ


วันนี้ ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากโรงพยาบาลท่าช้าง ได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นมารับวัคซีน จำนวน 57 คน ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. พระราชทานแก่จังหวัด เพื่อกระจายแก่ชุมชน ครอบคลุมทั้งอำเภอ และลงพื้นที่ไปยังบ้านผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนได้ อีกจำนวน 32 คน


ที่สวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและชุมชนแออัด , กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มพระและนักบวช และกลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้ โดยกำหนดฉีดพร้อมกันในวันนี้ทั้ง 9 อำเภอ รวม 6,400 โดส


ที่จังหวัดนครราชสีมา มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยหน่วยพอ.สว.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ในการบริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม 2 แห่ง ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา และที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานให้ เพื่อนำไปฉีดกลุ่มประชาชนที่เปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา


ประกอบด้วย ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป , ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค ตลอดจนหญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ พระภิกษุ นักบวช โยมอุปัฏฐาก และสัปเหร่อผู้ประกอบพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิต จำนวน 3,200 คน ที่จองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านโคราชพร้อม โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 600 คน และเสียชีวิตเพิ่ม 2 คน


ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มพระราชทาน 1,026 โดส แก่กลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้พิการ , ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด , พระภิกษุสงฆ์ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน และผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งคนกลุ่มนี้จะจัดเจ้าหน้าที่ไปฉีดวัคซีนที่บ้าน โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จะนัดหมายฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 พร้อมกันนี้ยังได้จัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับกลุ่มเปราะบางใน 8 อำเภอ จนครบ 3,200 คน สำหรับฉีดเป็นเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ด้วย


ที่บริเวณสำนักสงฆ์บ้านน้ำดิบบอนหวาน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน 300 โดส โดยหมู่บ้านน้ำดิบบอนหวานนี้ เป็นพื้นที่ที่ห่างไกล มีพื้นที่ติดชายแดนไทย-เมียนมา และมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนวัคซีนที่ทางจังหวัดได้รับพระราชทานมา ก็จะทยอยฉีดให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางจนครบ 3,200 คน

ข่าวยอดนิยม