เศรษฐกิจ

หนี้ครัวเรือนทะลุ 14 ล้านล้านบาท ว่างงาน 7.3 แสนคน เด็กจบใหม่น่าห่วง

25 ส.ค. 2564

45 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

สภาพัฒน์ เผย หนี้ครัวเรือนไตรมาส 2 พุ่งทะลุ 14 ล้านล้านบาท เกิน 90% ของจีดีพี. ห่วงนักศึกษาจบใหม่ ว่างงานจากโควิด กว่า 2.9 แสนคน


นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 พบหนี้สินครัวเรือนไทยพุ่งทะลุ 14.13 ล้านล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากไตรมาสก่อน คิดเป็นสัดส่วนต่อจีดีพี.ถึงร้อยละ 90.5 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากหนี้ส่วนบุคคล และหนี้บัตรเครดิต ที่ขยายตัวในอัตราเร่ง โดยเป็นผลมาจากมาตรการเลื่อนและพักชำระหนี้ ที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างไม่ลดลง ครัวเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น ขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังต้องเฝ้าระวัง และด้อยลงเกือบทุกประเภทสินเชื่อ ยกเว้นสินเชื่อที่อยู่อาศัย สะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนเริ่มมีปัญหาในการหารายได้ หรือ สถานะทางการเงินเปราะบางมากขึ้น


ทั้งนี้ต้องติดตามผลของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เดิม และการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม นอกจากนี้ต้องติดตามเรื่องรายได้ ความสามารถในการชำระหนี้ และการก่อหนี้นอกระบบ ซึ่งจากมาตรการล็อคดาวน์ส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนและเพิ่มความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ จึงควรมีมาตรการรักษาการจ้างงาน สนับสนุนค่าจ้างบางส่วนให้กับผู้ประกอบการ ควบคู่กับการปรับโครงสร้างหนี้


ส่วนตัวเลขการว่างงาน อยู่ที่ 1.89% ลดลงเล็กน้อยจาก 1.96% ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งคิดเป็นผู้ว่างงาน 7.3 แสนคน ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับสูง / ที่ต้องจับตา คือ กลุ่มผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ที่มีการว่างงานกว่า 2.9 แสนคน เพิ่มขึ้นถึง 10 % ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุดมศึกษา และอาชีวะศึกษา และคาดว่าจะรุนแรงมากขึ้นในไตรมาส 3 จากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/ibrPubbUn7M

ข่าวยอดนิยม