การเมือง

ประธานรัฐสภา นัดถกแก้ รธน.ใหม่ หลัง กมธ.หั่นทิ้ง 4 มาตรา

25 ส.ค. 2564

7 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

ก่อนที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) ในวาระ 2 และ 3 ประธานรัฐสภาได้เลื่อนญัตติด่วนที่เสนอโดยนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และคณะ ให้รัฐสภาวินิจฉัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา มาพิจารณาก่อน


โดยนายธีรัจชัย เห็นว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กรรมาธิการปรับแก้มีการแก้ไขเกินกว่า 2 มาตราที่รัฐสภารับหลักการในวาระที่หนึ่ง และมาตราที่เสนอแก้ไขเพิ่มมานั้นก็เป็นการแก้ไขเกินหลักการ และไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง เป็นการทำผิดข้อบังคับข้อที่ 114 และ 124 หรือไม่


ซึ่งสมาชิกรัฐสภาทั้งฝั่ง ส.ส.และ ส.ว.ลุกขึ้นอภิปรายยืนยันว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กรรมาธิการปรับแก้ ไม่เกินกว่าหลักการ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้หากกังวลว่าจะขัดข้อบังคับก็สามารถใช้มติของที่ประชุมรัฐสภายกเว้นข้อบังคับได้


และที่ประชุมรัฐสภามีมติไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว 374 ต่อ 60 งดออกเสียง193 ไม่ลงคะแนน 4 คือเห็นว่ากรรมาธิการดำเนินการได้โดยไม่ขัดข้อบังคับ


จากนั้นได้เข้าสู่วาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้แจงว่า กรรมาธิการมีมติปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ และเสนอต่อรัฐสภาใหม่ ใน 3 ประเด็นเท่านั้น คือ มาตรา 83, มาตรา 86 มาตรา 91 และ บทเฉพาะกาลว่าด้วยข้อกำหนดไม่ให้ใช้บทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ กับการเลือกตั้งที่ไม่ใช่การเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป


ส่วนมาตราที่ตัดออกไป มี 4 มาตรา ได้แก่ มาตรา 85, มาตรา 92, มาตราที่ให้ยกเลิกมาตรา 94, มาตราที่ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา 105 และบทเฉพาะกาล มาตราว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ภายใน 120 วัน และหากไม่สามารถทำให้เสร็จได้ทันการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป กำหนดอำนาจ กกต. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งส.ส.ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไปพลางก่อน


และเนื่องจากกรรมาธิการ มีการปรับแก้เนื้อหาในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำให้สมาชิกมีเวลาน้อยในการศึกษารายละเอียดในร่างที่ปรับแก้ไขใหม่ ประธานรัฐสภาจึงสั่งปิดการประชุมเพื่อให้สมาชิกใช้เวลาในการศึกษาร่างที่มีการปรับแก้ไขใหม่ และกลับมาพิจารณาใหม่ได้วันพรุ่งนี้รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/DHf-72Udryc

ข่าวยอดนิยม