พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซิโนฟาร์ม แก่ พอ.สว. เร่งฉีดกลุ่มด้อยโอกาส ในจังหวัดต่างๆ

24 ส.ค. 2564

66 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด 19 ซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เร่งสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดต่างๆ


วันนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุข และแพทย์พอ.สว. ได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี, หอประชุมเทศบาลตำบลบางตะบูน ,โรงพยาบาลแก่งกระจาน,โรงพยาบาลท่ายาง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด,โรงพยาบาลเขาย้อย และโรงพยาบาลสนามนายาง มีผู้มารับบริการ 2 พัน 660 คน


ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 แสน 3 หมื่น 4 พัน 400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาค พระราชทานแก่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ทั้ง 63 จังหวัด เพื่อกระจายฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564


ที่จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตาก ในการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนในกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ อาคารสโมสรเทศบาลบ้านตาก ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานให้กับจังหวัดพอ.สว.ตาก ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร วันนี้ ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ที่อำเภอบ้านตาก ให้บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทาน จำนวน 500 โดส แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลตากออก และตำบลตากตก


พร้อมนำเครื่องไทยธรรมไปถวายพระภิกษุที่วัดท่านา รวมทั้งตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับพระภิกษุในพื้นที่ และนำสิ่งของจำเป็น กับเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และชมรมแม่บ้านมหาดไทย ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ในพื้นที่ตำบลตากออก ซึ่งได้นำวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทาน ไปบริการฉีดถึงบ้าน


ขณะที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน เป็นวันแรก ที่โรงพยาบาลบางระจัน อำเภอบางระจัน โดยนายแพทย์ธีระศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีการตรวจคัดกรอง ตามขั้นตอนของการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชน 350 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัด พระ นักบวช และผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบของวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน และลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวยอดนิยม