พระราชสำนัก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่ รพ.สนาม ศูนย์พักคอย ม.ธุรกิจบัณฑิต

24 ส.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่โรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบวัตถุดิบพระราชทานต่างๆ สําหรับประกอบอาหาร ให้แก่โรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อาทิ ไข่ไก่สด ,ข้าวหอมมะลิ ,บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป , น้ำพริกแกง และเครื่องปรุงรส พร้อมด้วยน้ำดื่ม และแอลกอฮอล์ล้างมือ


โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นผู้รับมอบ เพื่อนําไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


ทั้งนี้ด้วยทรงมีพระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการ ทําความดีช่วยเหลือผู้อื่น ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำมาเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ข่าวยอดนิยม