ในประเทศ

มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่ รพ.เซกา และ รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

04 ส.ค. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19


วันนี้ ที่โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกา รับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ )" เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาอุปกรณ์การแพทย์ขาดแคลน ในการรับมือต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเซกา และในศูนย์พักคอยระดับตำบล รวม 122 คน


และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์ ปรีชา สุมาลัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่โรงพยาบาล


โดยแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบนี้ เป็นนวัตกรรม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ออกแบบให้มีขนาดพอดี สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อโรงพยาบาลฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยตั้งครรภ์ กรณีติดเชื้อโควิด-19 หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ เนื่องจากปัจจุบันห้องที่ใช้ทำคลอดมีขนาดเล็ก อาจเพิ่มโอกาสในการแพร่ระบาด และการติดเชื้อต่อบุคลากรทางการแพทย์ได้


ทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัยโควิด-19 และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน สมทบกองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

ข่าวยอดนิยม