การเมือง

เปิดโผโยกย้ายผู้ว่าฯ ‘ชัยวัฒน์’ ผู้ว่าฯปทุม ขึ้นรองปลัด มท. ผู้ว่าฯหมูป่า ย้ายนั่งพ่อเมืองปทุมฯแทน

03 ส.ค. 2564

10.7K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเสนอชื่อ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมน ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ซึ่งเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้


นอกจากนี้ สำหรับตำแหน่งหลัก ๆ ที่จะมีการเสนอให้ ครม.เห็นชอบ ได้แก่ นายสมคิด จันทมฤค รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แล้วโยกนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน


นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โยกนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แทนนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคนปัจจุบัน จะเกษียณอายุราชการ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นต้น
สำหรับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ใจประชาชน หลังประกาศสละเงินเดือน 3 เดือน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานี ที่ลำบากช่วงโควิด-19 เป็นคนแรกข่าวยอดนิยม