พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่อำเภอต่างๆ ใน จ.ยโสธร

01 ส.ค. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่จังหวัดยโสธร สำหรับใช้ประโยชน์ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ได้มีพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทานให้กับอำเภอต่างๆ ของจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้กับจังหวัดต่างๆ ด้วยทรงห่วงใยต่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน ให้กับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย อำเภอเลิงนกทา ,อำเภอไทยเจริญ,อำเภอกุดชุม,อำเภอทรายมูล,อำเภอป่าติ้ว,อำเภอคำเขื่อนแก้ว,อำเภอมหาชนะชัย,อำเภอค้อวัง และอำเภอเมืองยโสธร อำเภอละ 1 พันหลอด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดยโสธร

ข่าวยอดนิยม