พระราชสำนัก

ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 ก.ค. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564


วันนี้ เวลา 7 นาฬิกา 52 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา และเต่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต


ต่อจากนั้น เวลา 9 นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร


และในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชการในพระองค์ ไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร , วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม , วัดราชาธิวาสวิหาร , วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม


และในเวลา 12 นาฬิกา กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์จอมทัพไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งกองทัพบก โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ยิงสลุตหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 21 นัด ณ บริเวณสนามหลวง , กองทัพเรือ โดยกองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ยิงสลุตหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 21 นัด ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และกองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุตหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 21 นัด ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ซึ่งการยิงสลุต ถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลก ได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่ชาติ หรือธง หรือบุคคล คำว่า "สลุต" นั้น มาจากรากศัพท์ ในภาษาลาตินว่า "Salutio"

ข่าวยอดนิยม