ในประเทศ

ล็อกดาวน์ คนกลับภูมิลำเนาแล้ว 5 แสนราย - ป่วยโควิดกลับแล้ว 3 หมื่นราย

25 ก.ค. 2564

88 view

ขันข่าวเช้าตรู่

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 04.30 - 05.30 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 04.30 - 05.30 น.

วันที่ 24 ก.ค.64 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยในการแถลงข่าวการนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับภูมิลำเนา และเข้าสู่ระบบการรักษา ระบุว่า


ในกรุงเทพฯ คาดการณ์ว่ามีประชากรประมาณ 8 ล้านคน เป็นประชากรแฝงมาจากภูมิภาคประมาณ 2.41 ล้านคน ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 43.6% ภาคกลาง 25.5% ภาคเหนือ 19.9% ภาคใต้ 5.4% คาดการณ์ว่ากลุ่มเหล่านี้อาจจะมีผู้ที่ติดเชื้อ ที่อยู่ในกรุงเทพฯที่จะต้องเดินทางกลับ


ข้อมูลหลังรัฐบาลมีการล็อกดาวน์ช่วงวันที่ 19-22 กรกฎาคม จากข้อมูลของ ศบค. มีผู้เดินทางกลับไปภูมิลำเนา 504,241 ราย กลุ่มนี้เดินทางออกไปเอง คาดว่าในนี้อาจจะมีผู้ที่ติดเชื้อไปด้วย


จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลให้มีการเดินทางที่ปลอดภัยและไปถึงในสถานที่ที่ได้รับการดูแลทันทีในภูมิลำเนา มีเป้าหมายให้นำผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม ณ สถานที่ซึ่งจังหวัดกำหนด และมีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยต้องเป็นผู้ป่วยมีอาการคงที่ สามารถเดินทางได้ จังหวัดปลายทางพร้อมรับและส่งต่อตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค


สำหรับในช่วงระบาดระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ไปแล้วทั้งสิ้น 31,175 ราย เป็นผู้ป่วยสีเขียว 70.37% สามารถเดินทางได้ และเป็นผู้ป่วยสีเหลือง 21.93% ผู้ป่วยสีแดง 7.7%


ทั้งนี้ผู้ที่ประสานจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ต้องขึ้นอยู่กับอาการด้วยในขณะนั้นด้วย จะต้องมีการประเมินก่อนว่าจะสามารถเดินทางไกลได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ เป็นผู้ป่วยสีแดง ระบบจะติดต่อเพื่อนำไปรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสมในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามในระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนา จะมีการดูแลในระหว่างเดินทาง ทั้งอาหาร น้ำดื่ม การดูแลสุขภาพข่าวยอดนิยม