พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2564

25 ก.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2564 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำไปปฏิบัติ เป็นสิริมงคลต่อการดำรงชีวิต

ข่าวยอดนิยม