พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่พระสงฆ์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.ปราการ

25 ก.ค. 2564

44 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สืบสานพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่พระสงฆ์ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ


วันนี้ ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรจิตอาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่พระสงฆ์ แม่ชี และบุคลากรของวัด สนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่พระราชทานวัคซีน แก่กลุ่มเปราะบาง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 โดยได้จัดสรรวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" ส่วนหนึ่งให้กับพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมาย จากการสนับสนุนของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน


วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เป็นอาวาสที่รับรองคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล และพระธรรมทูตไทย ที่ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่างๆ และพระสงฆ์นานาชาติ ที่มาร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงาน กับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วย ทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เขตพื้นที่สีแดงเข้ม ตามที่รัฐบาลได้ประกาศควบคุม โดยทางวัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม มาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม