ในประเทศ

'กองทัพไทย' รับ ขอ 'โมเดอร์นา' จริง ลั่นกำลังพลทำโดยพลการ สั่งลงโทษทางวินัยแล้ว

23 ก.ค. 2564

4.4K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

กองทัพไทย รับแล้ว ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ทำหนังสือ เพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีน จริง เผยผลสอบพบเป็นการกระทำโดยพลการ ผู้ลงนามในหนังสือ ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้อง และไม่ได้ส่งไปยังสภากาชาดไทย ซึ่งได้ถูกยกเลิกหนังสือดังกล่าวแล้ว พร้อมลงโทษทางวินัยแก่กำลังพลดังกล่าวแล้ว


จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพหนังสือ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ กห ๐๓๑๒.๓/๒๑๘ ลง ๒๓ ก.ค.๖๔ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ Moderna ให้กับกำลังพลและครอบครัว นั้น


วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน โดยผลการสอบสวนพบว่า ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนจริง เป็นการกระทำโดยพลการ


ซึ่งผู้ที่ลงนามในหนังสือดังกล่าว ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้อง และไม่ได้ส่งไปยังสภากาชาดไทย ซึ่งได้ถูกยกเลิกหนังสือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่กำลังพลดังกล่าว

ข่าวยอดนิยม