เศรษฐกิจ

วิทยุการบินถังแตก ช่วย 7 สายการบินไม่ไหว การเงินวิกฤตไม่ต่างกัน

22 ก.ค. 2564

107 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

วิทยุการบินขาดสภาพคล่องหนัก รับปี 64 มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายกว่า 6,600 ล้านบาท ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ 7 สายการบินได้


นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการฯ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ชี้แจงถึงผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 63 และระบาดรุนแรงขึ้นในขณะนี้ ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมการเดินทางอย่างเข้มงวด ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบิน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศลดลงเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการธุรกิจการบิน รวมถึงหน่วยงานด้านการบิน ต่างประสบปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงิน 


โดยที่ผ่านมา วิทยุการบินได้ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือสายการบินอย่างเต็มกำลัง ภายใต้สภาพคล่องที่มีอยู่อย่างจำกัด อาทิ ยกเว้นค่าปรับจากการชำระล่าช้า, ปรับลดค่าบริการการเดินอากาศลง 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ20% สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นเงินกว่า 500 ล้านบาท เป็นต้น


ส่งผลให้รายได้หลักของวิทยุการบิน ซึ่งมาจากการให้บริการการเดินอากาศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ในปี 64 นี้ วิทยุการบิน จะมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายถึง 6,600 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบไปถึงปี 65 ประกอบกับสายการบินมีการชำระหนี้เฉลี่ยเพียงร้อยละ 52 ของหนี้ที่ครบกำหนดชำระ ทำให้ปัจจุบันวิทยุการบินประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง จึงไม่มีความสามารถให้ความช่วยเหลือสายการบินตามมาตรการช่วยเหลือต่อไปได้ และจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มเติม เพื่อเสริมสภาพคล่องในปี 64 และปี 65สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/6ZvKFMu06e4

ข่าวยอดนิยม