พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายออนไลน์ พระราชทานแก่นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

21 ก.ค. 2564

2 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายรายวิชา ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ ระยะต่าง ๆ ของการเกิดมะเร็งและกลไกที่เกี่ยวข้อง พระราชทานแก่นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


วันนี้ เวลา 12.36 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยายรายวิชา ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 พระราชทานแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ในการนี้ ทรงบรรยายบทที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง "ชีววิทยาของมะเร็ง - การเพิ่มจำนวนของเซลล์ : วัฏจักรเซลล์และวิถีการส่งสัญญาณ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในหัวข้อที่ทรงบรรยาย เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญ นำไปสู่ความเข้าใจในหลักการ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการรักษามะเร็ง โดยเฉพาะกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง ได้แก่ การเพิ่มขยายจำนวน การเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัว และเข้าสู่ช่วงปลายของอายุขัยของเซลล์หรือความชราภาพ และกระบวนการตายของเซลล์ ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุม ให้มีความสมดุลและเหมาะสม แต่หากเกิดความผิดปกติ เกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้ ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้ , การเพิ่มจำนวนของเซลล์ มีความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของเซลล์ หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ ที่แบ่งออกเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่การสร้างดีเอ็นเอ เพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม เป็นการเตรียมความพร้อมไปจนเข้าสู่ กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็น 2 เซลล์ ในแต่ละระยะ จะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้อง และคุณภาพการทำงานของเซลล์ ซึ่งขึ้นกับโปรตีนจำเพาะหลายชนิด ที่คอยควบคุมวิถีการส่งสัญญาณ ให้มีการทำงานได้เหมาะสมและถูกเวลา หากเกิดความผิดปกติที่จุดควบคุมเหล่านี้ อาจจะส่งผลให้เกิดมะเร็งขึ้นได้


นอกจากนี้ ทรงบรรยายถึงรายละเอียดของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ เช่น การแบ่งตัว การแสดงออกของยีน การตายและการอยู่รอดของเซลล์ เป็นต้น โดยหยิบยกความสำคัญของภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพ หรือเรียกว่า senescence โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี จนในที่สุดเซลล์หยุดการแบ่งตัวลงอย่างถาวร เซลล์กลุ่มที่อยู่ในภาวะชราภาพนี้ อาจมีความสำคัญที่ทำให้การรักษามะเร็ง โดยใช้ยานั้นไม่ประสบความสำเร็จ โดยปกติแล้ว เซลล์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะอยู่ต่อไป ทำให้เซลล์เกิดการ apoptosis ซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายกำจัดเซลล์ ที่ก่อให้เกิดปัญหา ทั้งนี้การทำความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาหรือคุณสมบัติของเซลล์มะเร็ง ตลอดจนกลไกในแต่ละขั้นตอน หรือกระบวนการเจริญเติบโต การเพิ่มจำนวนเซลล์ จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็ง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ไปจนถึงการพัฒนายา และการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ข่าวยอดนิยม