พระราชสำนัก

มูลนิธิ พอ.สว.จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

18 ก.ค. 2564

85 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 26 ปี


วันนี้ ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพอ.สว. ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 18 กรกฎาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยของผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่งอาศัยในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร


นอกจากนี้ยังจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการแก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดลำพูน และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกไปให้บริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ขึ้นเมื่อปี 2512 เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาจังหวัดแรก


และที่จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาสักการะทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย ที่จัดขึ้นบริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อชาวเชียงราย ในการส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะการปลูกกาแฟ ให้กับชนเผ่าจนกลายเป็นรายได้หลัก สามารถลดพื้นที่การปลูกฝิ่นในพื้นที่ รวมทั้งทรงสร้างพระตำหนักดอยตุง ซึ่งได้พัฒนาเป็นโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

ข่าวยอดนิยม