ประชาสัมพันธ์

กฟผ.รับเทรนด์โลก มุ่งสู่พลังงานสะอาด

16 ก.ค. 2564

35 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ร่วมกับ องค์การซีเกรฝ่ายไทย จัดสัมมนาออนไลน์ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่ออัปเดตเทรนด์พลังงานไฟฟ้าโลก พร้อมเชิญผู้แทนองค์กรด้านพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของไทย และต่างชาติ ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านพลังงานงานหมุนเวียน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ TNC - CIGRE WEBINAR 2021 Electricity Energy Transition, Trends, and Technologies โดยระบุว่า ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยกระทรวงพลังงาน ได้วางเป้าหมายนโยบาย 4D 1E คือ DIGITALIZATION เช่น การยกระดับการผสมไบโอดีเซลเป็น บี7 บี10 บี20


DECARBONIZATION เช่น การผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นสมาร์ทกริด, DECENTRALIZATION เช่น ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าในระดับชุมชน และ DE-REGULATION เช่น กำหนดพื้นที่ เฉพาะในการทดสอบนวัตกรรมพลังงานรูปแบบใหม่ ส่วน 1E คือ ELECTRIFICATION ซึ่งทาง กฟผ. กำลังก้าวสู่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น


ทั้งนี้ กฟผ. มีโครงการสำคัญที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การบูรณาการสายส่งไฟฟ้า รองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ การเดินหน้าโครงการโซลาร์ลอยน้ำในเขื่อน การซื้อขายพลังงานสีเขียว ซึ่งจะเป็นธุรกิจใหม่ในอนาคต ของ กฟผ. และจะช่วยดึงดูดให้บริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น


นอกจากนี้ยังมีธุรกิจให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สร้างแอพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ EV ตู้อัดประจุไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมทั้ง ระบบบริหารจัดการส่งจ่ายและผลิตไฟฟ้ารองรับพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้าสู่ระบบมากขึ้น การเชื่อมโยงไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งการซื้อขาย แลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างกัน เพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้าในระดับภูมิภาค


ขณะเดียวกันโครงการปลูกป่าของ กฟผ. มีแผนที่จะปลูกเพิ่มอีก 1 ล้านไร่ จากปัจจุบัน 4.7 แสนไร่ สามารถดูดซับคาร์บอนฯได้ 13.6 ล้านตัน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ที่ขณะนี้ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ไปแล้ว 435 ล้านฉลาก ประหยัดพลังงานได้ประมาณ 32,000 ล้านหน่วย และลดคาร์บอนฯได้ 17.8 ล้านตัน เทียบเท่าปลูกป่า 100 ล้านต้น และยังมีโครงการโรงเรียนสีเขียว ที่เป็นการปลูกฝังทัศนคติด้านพลังงานตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ในงานยังมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานงานหมุนเวียนจากผู้แทนองค์กรด้านพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของไทยและนานาชาติ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook Fanpage กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/Kg90VBq4sQY

ข่าวยอดนิยม