พระราชสำนัก

หน่วยงานต่างๆ ร่วมปรุงอาหารมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

15 ก.ค. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยงานต่างๆ สนองพระราชดำริ จัดมอบอาหารช่วยเหลือผู้ถูกผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ขึ้นที่ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน แก่ผู้แทนจากอำเภอต่าง ๆ รวม 3,295 ชุด


โดยนอกจากเมนูอาหารพระราชทานแล้ว สภากาชาดไทยสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในจังหวัดปทุมธานี จัดทำอาหารตามที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยกำหนด โดยผู้ประกอบการทุกร้าน ได้ผ่านการควบคุมมาตรฐานต่างๆ ทั้งในด้านความปลอดภัย ความสะอาด เพื่อรักษามาตรฐานของอาหารพระราชทาน และความปลอดภัยของประชาชน ที่รับอาหารพระราชทานเป็นสำคัญ


พร้อมกันนี้ได้ไปเยี่ยมพร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงพลังจิตอาสา ในการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชน ได้แก่ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ทั้งนี้สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน 99 บาท ในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อช่วยเหลือประชาชน , ผู้สูงวัย ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


และที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บุคลากรของสถาบันฯ สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ จิตอาสาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาดชาดไทย ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาดถูกหลักอนามัย เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันนี้ได้ส่งมอบอาหารแก่ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ ) สำนักการแพทย์ และชุมชนลาดพร้าว-ภาวนา รวม 400 กล่อง เพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี เสียสละและช่วยเหลือสังคม


และที่อาคารศรีจุลทรัพย์ เขตปทุมวัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชน วันละ 2 มื้อ รวม 4,000 กล่องต่อวัน โดยจะส่งมอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน สำหรับนำไปมอบให้กับผู้นำชุมชนต่างๆ


ซึ่งในวันนี้มอบให้กับประชาชนชุมชนบ้านครัวใต้ ชุมชนวัดชัยมงคล ชุมชนริมคลองนางหงส์ ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนชาวชูชีพ ชุมชนวัดสามง่าม ชุมชนวัดดวงแข ชุมชนตรอกสลักหิน ชุมชนจรัสเมือง และชุมชนวัดบรมนิวาส โดยอาหารปรุงสุก พร้อมรับประทานนี้ ได้คัดสรร และอุุดหนุนจากร้านอาหารเล็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ พึ่งพา ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ข่าวยอดนิยม