พระราชสำนัก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบสาธารณภัยใน จ.สุพรรณบุรี

14 ก.ค. 2564

27 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี


วันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน นำไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย และดินทรุดตัวในพื้นจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 อำเภอ มีผู้ได้รับความเดือดร้อน 294 ครัวเรือน


โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้แทนจากอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยต่อไป


พร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่ง ที่ทรงห่วงใยราษฎรทุกคน ไปกล่าวให้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวยอดนิยม