พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.ฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติ

14 ก.ค. 2564

5 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ความว่า


" ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวฝรั่งเศส ประสบความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ความสัมพันธ์ฉันมิตร ที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ดำเนินก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าพอใจ โดยที่ได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นในกันและกัน จะเป็นปัจจัยที่จะสร้างเสริมความร่วมมือ ในกิจการทุกด้าน ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์สุขของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่าย "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม