ประชาสัมพันธ์

Central Take Home Food Destination

16 ก.ค. 2564

13 view

MEA ลงพื้นที่ดูแลระบบไฟฟ้า รพ.สนาม WHA เร่งช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

14 ก.ค. 2564

71 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ เป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับปริมาณผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 1,200 เตียง โดยจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของผู้บริหารจากภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดย การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมในพิธีเปิดและดำเนินการติดตั้งดูแลระบบไฟฟ้า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ MEA ในฐานะผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เตรียมพร้อมระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนการเตรียมพร้อมระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง และการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


MEA มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ทั้งด้านการออกแบบ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวยอดนิยม