ประชาสัมพันธ์

กฟผ.เร่งติดตั้ง Sensor ตรวจวัด PM 2.5 เพิ่มทั่วประเทศ สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทย

13 ก.ค. 2564

30 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

กฟผ.จับมือพันธมิตร เร่งติดตั้ง Sensor ตรวจวัดPM2.5 ทั่วประเทศ เพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทย พร้อมรายงานคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน Sensor for All ให้ประชาชนติดตามข้อมูลแบบ Real Time


นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ร่วมมือกับสำนักงานพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ขานรับนโยบายกระทรวงพลังงาน เร่งติดตั้งอุปกรณ์ Sensor ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพิ่มอีกจังหวัดละ 3 จุด รวมเป็น 228 จุด ทั่วประเทศภายในตุลาคมนี้ พร้อมขยายผลข้อมูลสู่แอปพลิเคชัน Sensor for All โดยมุ่งหวังให้เกิดการนำแอปพลิเคชันดังกล่าว ไปใช้งานในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศ สู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในอนาคต


โดยจะติดตั้ง Sensor ในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า โรงงานขนาดใหญ่ ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ง กฟผ.จะสนับสนุนงบประมาณ และค่าบำรุงรักษา 3 ปีแรก พร้อมทั้งติดตั้ง Sensor ตามจุดเป้าหมายดังกล่าว โดยหากเป็นแหล่งชุมชน จะเพิ่มการติดตั้งจอแสดงผล เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมนอกจากการติดตามผลผ่านทางแอปฯ Sensor for All และเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อให้เกิดเป็น Big Data ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยปัจจุบันประชาชนสามารถติดตามผลคุณภาพอากาศได้แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและวางแผนการใช้ชีวิต ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/xyA8m5HJm6s

ข่าวยอดนิยม