เศรษฐกิจ

ครม.เคาะแล้ว ลดค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ทั่วประเทศ อีก 2 เดือน

13 ก.ค. 2564

447 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ที่ประชุม ครม.อนุมัติมาตรการเยียวยา ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ลดค่าน้ำค่าไฟอีก 2 เดือน โดยลดค่าไฟระหว่างเดือนก.ค.-ส.ค. ลดค่าน้ำในเดือนส.ค.-ก.ย.


(13 ก.ค. 64) ที่ประชุม ครม.พิจารณาและลงอนุมัติเรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก ประกาศ "เคอร์ฟิว" และ "ล็อกดาวน์" เฉพาะใน 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา


รูปแบบการช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม คือ กลุ่มแรงงานตามมาตรา 33 จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน โดยเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติม นอกจากเหนือจากมาตรการช่วยเหลือจ่ายค่าแรงร้อยละ 50 ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท


ผู้ประกอบการ หรือนายจ้างตามหลักการให้ความช่วยเหลือ จะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน


ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน


สำหรับช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคม และนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ และมาตรการควบคุมการระบาด จากเดิม 4 สาขาอาชีพ คือ ส่วน 4 สาขาอาชีพเดิมก่อนหน้านี้ คือ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร, กิจกรรมศิลปะ, ความบันเทิงและนันนาการ, กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ


เพิ่มเป็น 9 สาขาอาชีพ โดยสาขาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 สาขา ได้แก่ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาการขายส่งและการขายปลีก, สาขาการซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ, สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา


ทั้งนี้ ครม.ยังอนุมัติมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น การลดค่าไฟ ระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.) และลดค่าน้ำ ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)

ข่าวยอดนิยม