พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11 ก.ค. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่จังหวัดลพบุรี


วันนี้ เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันที่ระลึกวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช


ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี 2553 ให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศชาติ อันเป็นรากฐานที่อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาสาธารณูปการต่างๆ โดยเฉพาะการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ที่ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรม ยังความเจริญในด้านการศึกษา, วิทยาศาสตร์, การค้า สถาปัตยกรรม และยังทรงรับวิทยาการสมัยใหม่มาพัฒนาประเทศชาติ


ทั้งนี้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสถาปนาเมืองลวธานี หรือลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สอง และเสด็จแปรพระราชฐาน ไปประทับแรมเป็นประจำทุกปี โดยทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรีในทุกๆด้าน


สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 เสด็จสวรรคตเมื่อปี 2231 พระชนมายุ 56 พรรษา

ข่าวยอดนิยม