พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เลื่อนสมณศักดิ์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่

10 ก.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระสงฆ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เลื่อนสมณศักดิ์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพวชิรากร ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระเทพวชิรากร ( พิศาล ปุรินฺทโก ) เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ นามว่า พระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนาคุณนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด พระครูวินัยธร พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา


พระเทพวชิรากร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล และที่ปรึกษาเจ้าคณะ 17 เดิมชื่อ สมชัย แก้วมา เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2500 ที่บ้านทุ่งสูง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปัจจุบันอายุ 64 ปี พรรษา 38 บิดา-มารดา ชื่อ นายไข่ นางเนียบ แก้วมา บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก เมื่อปี 2515 ณ วัดบางโทง อำเภออ่าวลึก โดยมี พระสุตาวุธวิสิฐ อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้บรรพชาอีกครั้ง เมื่อปี 2518 ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ณ วัดบางโทง อำเภออ่าวลึก หลังจากนั้นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี 2520 ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และได้ลาสิกขาบทในปี 2523 ต่อมาได้อุปสมบทอีกครั้งในปี 2525 ณ วัดคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมี พระครูอาทรสังวรกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์

ข่าวยอดนิยม