พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชสิทธิวิมล วัดสุทัศนเทพวราราม

07 ก.ค. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชสิทธิวิมล วัดสุทัศนเทพวราราม


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชสิทธิวิมล วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระพิพัฒน์สังวรคุณ (ถนอม ธัมมฐิติ) เป็นพระราชาคณะชั้นราช นามว่า พระราชสิทธิวิมล โกศลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆราม คามวาสี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564


พระราชสิทธิวิมล นามเดิมว่า ถนอม กันพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2479 เป็นบุตรของนายผิน กับนางม้วน กันพิทักษ์ บรรพชาและอุปสมบท ณ วัดบึงทองหลาง โดยมีหลวงปู่พัก หรือพระครูธรรมสมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วย้ายมาพำนักที่วัดสุทัศนเทพวราราม มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบได้นักธรรมเอก ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และกรรมการมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจัดหาทุนปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ รวมถึงถนนภายในพระอาราม


นอกจากนี้ ยังตั้งทุนการศึกษา “พระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปญฺญาธโร)” มอบแก่ภิกษุสามเณร และสถาบันการศึกษา พระราชสิทธิวิมล สามารถสวดพระปาติโมกข์ สวดคาถาพุทธาภิเษก สวดทิพมนต์ และสวดภาณวารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาขอม ทั้งได้ปรนนิบัติพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปญฺญาธโร) ที่เป็นอาจารย์ จนได้สืบทอดตำรับการสร้างพระกริ่ง และพระชัยวัฒน์ การทำพิธีนพเคราะห์ และการอาบน้ำพระพุทธมนต์วันเพ็ญ นับเป็นพระเถระที่สืบทอดตำรับดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม อายุ 84 ปี พรรษา 64

ข่าวยอดนิยม