พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.ต่างๆ เพื่อรักษาผู้ป่วยดโควิด-19

06 ก.ค. 2564

24 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคโควิด-19


วันนี้ ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์กมล แซ่ปึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุด PPE พร้อมทั้งชุดสวมคลุมชิ้นเดียวตลอดร่างกาย และเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำ จำนวน 3 พัน 500 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ จะช่วยให้บุคคลากรทางการแพทย์ สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพ


พร้อมกันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ แบบอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPR) ให้แก่ทางโรงพยาบาล จำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย


โดยโรงพยาบาลบึงกาฬ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 270 เตียง ให้การรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มารักษาอาการเจ็บป่วย ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสม 67 คน รักษาหายแล้ว 44 คน กำลังรักษา 22 คน เสียชีวิต 1 คน


ขณะเดียวกัน ที่โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ชุด PAPR จำนวน 6 ชุด ให้แก่โรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ส่วนที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยระบบอินฟราเรด จ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยระบบอินฟราเรดอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้กับทางโรงพยาบาลฯ เพื่อบรรเทาปัญหา การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ข่าวยอดนิยม