เศรษฐกิจ

ก.คลัง จัดสินเชื่ออิ่มใจ 2 พันล้านบาท ช่วยร้านอาหาร

06 ก.ค. 2564

43 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

ครม.ไฟเขียว สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท ปลอดชำระหนี้นาน 6 เดือน ช่วยร้านอาหาร


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่ออิ่มใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มโควิด ให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีวงเงิน 2,000 ล้านบาท กู้ผ่านธนาคารออมสิน ครอบคลุมร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร รวมถึงร้านที่มีลักษณะเป็นบูท เป็นต้น ให้กู้ต่อรายสูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ยื่นขอสินเชื่อได้ถึงสิ้นปี


ส่วนร้านแบบหาบเร่ แผงลอย รถเข็น สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนของรัฐบาลที่มีอยู่แล้ว เช่น มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 10,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก หรือ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food เป็นต้นสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/5u2IfeFf5H4

ข่าวยอดนิยม