การเมือง

ที่ประชุมเลือก 'ไพบูลย์ นิติตะวัน' นั่งเก้าอี้ประธานกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ

06 ก.ค. 2564

23 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ของรัฐสภา ประชุมร่วมกันนัดแรก โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาเลือกตำแหน่งประธานกรรมาธิการฯ และตำแหน่งอื่น ๆ ภายในกรรมาธิการ


ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือก นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน ส่วนรองประธานมีทั้งหมด 7 คน อาทิ นายมหรรณพ เดชพิทักษ์ รองประธานคนที่ 1 นายสุทิน คลังแสง รอง ประธานคนที่ 2 นายศุภชัย ใจสมุทร รองประธานคนที่ 3 นายสมชาย แสวงการ รองประธานคนที่ 4 เป็นต้น ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นกรรมาธิการกรรมาธิการและประธานที่ปรึกษา


ขณะที่โฆษกมีทั้งหมด 6 คนอาทิ นายดิเรกฤทธิ์ เจนคลองธรรม นาย ชัยชนะ เดชเดโช นายประสิทธิ์ ปทุมมารักษ์ ส่วนนายนิกร จำนง เป็นเลขาธิการกรรมาธิการ


สำหรับสาระสำคัญวันนี้จะมีการหารือถึงข้อกังวลในชั้นกรรมาธิการฯ ที่รัฐสภา รับหลักการแก้ไขระบบเลือกตั้งมาเพียง 2 มาตรา แต่ยังมีมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันที่รัฐสภาไม่ได้รับหลักการจะสามารถมาเดินหน้าพิจารณาต่อได้หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124 กำหนดถึงการแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเติม ต้องไม่ขัดหลักการ เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้นหารือ อาจตั้งส่งศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยให้ชัดเจน


ด้านนายวิรัช คาดว่า จะใช้เวลาไม่นาน เมื่อดูรายละเอียดและนำร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐมาประกอบจะทำให้การเดินหน้าพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่น่าเกิน 2 สัปดาห์ และเชื่อว่าไม่มีอะไรน่าห่วง เพราะหลักการใกล้กันและเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 124 แต่หากมีคนสงสัยจะส่งตีความก็ไม่ช้า เพราะในระยะนี้สามารถทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรอไว้ได้

ข่าวยอดนิยม