พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเถราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดโพธิ์ชัย

04 ก.ค. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเถราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร และวัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรมงคล ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระอมรสุธี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นพระราชวชิรมงคล โกศลธรรมสาธิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช พร้อมทั้งเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสุธีวชิรปฏิภาณ ,พระมหาธีรพงษ์ ธีรว โส เป็น พระทักษิณคณิสสร บวรสังฆสิทธิการวิจารณกิจโกศล สกลมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดขวา ,พระครูสิริวีราภรณ์ เป็น พระอุดรคณารักษ์ อรรควิจารณคุณ วิบุลญาณอนันต์ สรรพมหาคณาธิบดีตรีปิฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดซ้าย ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และพระครูศรีวชิรวงศ์ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระญาณวชิรวงศ์


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวัชโรดม ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระครูอุดมรังษี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็นพระราชมงคลวัชโรดม พุทธาคมธรรมพิสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช


พระราชมงคลวัชโรดม พระเกจิอาจารย์ ซึ่งเป็นที่เคารพ ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ด้วยมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบได้นักธรรมเอก และยังเป็นพระภิกษุที่มีความสมถะ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินัย เอาใจใส่การศึกษา ปฏิบัติธรรม เป็นพระป่ากรรมฐาน ศิษย์สายหลวงปู่เสาร์ กันตะสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปัจจุบันพระราชมงคลวัชโรดม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย อายุ 110 ปี พรรษา 91

ข่าวยอดนิยม